Setembro

DIANOMEÍCONEBIO
1.ADAMANTIOS (Adamantios, Adamantia, Amanda)  
 AFRODITE (Afrodite, Fregia)  
 AKRIVI (Akrivee)  
 ANTIGONI (Antigone, Antigoni)  
 ASPASIA (Aspasia)  
 ATHINA (Athena, Athina)  
 CLEO (Clio)  
 CLEOPATRA (Cleopatra, Kleopatra, Patra, Patroula, Cleo)  
 CORALIA (Koralia, Koralou)  
 DIAMANTO (Diamando, Adamandia, Ada)  
 DIONI (Dioni)  
 DODONI (Dodone)  
 EFTERPI (Evterpi)  
 ELPINIKI (Helpiniki)  
 ERASMIA (Erasmea)  
 ERATO (Erato)  
 HAIDO (Haido, Haideftos)  
 HARIKLIA (Hariklia, Haroula)  
 ISMENE (Jasmin, Yasmin, Jasmeen, Yasmeen, Ismini)  
 JOSHUA (Joshua, Jesus of Navi)  
 KALLIROI (Kaliroi)  
 KALLISTI (Kalisti)  
 KALLISTO (Kallisto)  
 KLEONIKI (Kleonikos)  
 MANDO (Mando, Mandi, Manto)  
 MARGARET (Margarita)  
 MARIANTHI (Marianthe)  
 MELETIOS (2) (Meletios, Meletis)  
 MELPOMENI (Melpmene)  
 MOSHO (Moshoula)  
 OURANIA (1) (Ourania, Urania, Rania)  
 PANDORA (Pandora)  
 PENELOPE (Pinelopi, Bilio)  
 POLIMNIA (Polimnia)  
 POLINIKI (Polynike, Polyniki, Polyna, Polina)  
 POLYTIMI (Polytimi, Timi)  
 RALLIA (Rallia,Raylee)  
 RALLIS (Rallis, Ralis)  
 SAPFO (Sapho)  
 SIMEON (Simeon)  
 TERPSIHORI (Terpsihori)  
 THALIA (Thalia)  
 THEANO (Theano)  
 THEONIMPHI (Theonymphi)  
2.MAMAS (Mamas)  
3.ANTHIMOS (Anthimos)  
 ARHONTIA (Arhontia)  
 ARHONTION (Arhontion)  
 ARISTEA (Aristea, Aristi, Arestia)  
 ARISTION (Aristion, Aristeas, Arestis)  
 PHEVOS (Pheevos, Foibos, Foivos, Foivi, Phoebe)  
 POLYDOROS (Polidoros)  
4.HERMIONI (Ermione, Ermioni)  
.MOSES (Moisis, Moses)  
 OKEANIS (Okeanis, Oceanis)  
 OKEANOS (Okeanos, Oceanos)  
 ROSALIA (Rosalia)  
5.ZAHARIAS (Zachariah, Zechariah, Zacaria, Zacarias, Zacary, Zacharia, Zacharias, Zacharie, Zachary, Zachery, Zackerias, Zack, Zakarias, Zeke, Zaharias, Zacharoula, Zacharenia, Zaki, Zakisaharias, Zaharoula, Zaharenia, Zaki, Zakis)  
6.EVDOXIOS (Evdoxios)  
 VIVOS (Vivos, Vivi)  
7.CASIANI (Kasiani)  
 SOZON (Sozonas)  
8.DESPOINA (- for unmarried women in Chios island – Despoina, Deppy, Pipina, Despo, Pepi, Zepo)  
 GENETHLIOS (Genethlios)  
 Nativity of the Blessed Virgin Mary  
 NERATZIA (Neratzia)  
 SKIADENI (Skiadeni)  
 TSAMPIKA (Tsampika, Tsabika, Mika, Tsambikos)  
9.JOAHIM (Ioakeim)  
 KIARAN (Kiaran, Kieran, Kyran, Ceran, Queran, Ciaran, Kiara)  
10.ERASTI (Erasti)  
 ERASTOS (Erastos)  
 KLIMENTINI (Klimentini, Clementine)  
 KLIMIS (Klimis, Clement)  
 MINODORA (Minodora)  
 MITRODORA (Mitrodora)  
 NYMFODORA (Nymfodora)  
 POULCHERIA (Poulcheria)  
11.EFROSYNOS (Efrosynos)  
 EVANTHIA (Evanthia, Evathia, Eve)  
 EVANTHIS (Evanthis)  
 THEODORA (Thodora, Theodora)  
 THEODORA(Thodora, Theodora)  
 VIOLETA (Violeta, Violet)  
12.(no widely known nameday)  
13.ARISTIDIS (Aristides, Aristeides, Aristeidis)  
 CORNELIUS (Kornelios, Kornilios, Kornelia)  
14.STAVROS (Stavros, Stavroula, Steven)  
 THEOKLIS (Theoklis)  
15NIKITAS (Nikitas, Nikita)  
 VISARION (Visarion)  
16.EFIMIA (Efemia, Efimia)  
 LOUNTMILLA (Lountmilla, Loudmila)  
 MELINA (1) (Melina, Melitini, Melitina)  
17.AGAPI (Agape, Agapi, Agapios)  
 AGATHOKLIS (Agathoklia, Agathoklea)  
 ELPIDA (Helpida)  
 OLIVIANOS (Olivianos, Olvianos, Olivia)  
 PANTOLEON (Pantoleon)  
 PILEAS (Pilefs)  
 PISTI (Pisti)  
 SONIA (Sonia, Sonja)  
 SOPHIA (Sofia, Sonia, Fifi, Sofianos, Sofoula, Sofoulis, Sofouli, Fouli)  
18.ARIADNI (Ariadne, Ariadni, Ariana)  
 EVMENIS (Evmenis)  
 KASTOR (Kastor)  
 ROMYLOS (Romylos, Romili, Romilaia)  
19.SAVATIOS (Savatios)  
20.EFSTATHIOS (Evstathios, Stathis)  
 THEOPISTI (Theopisti)  
21.JONAS (Jonas, Ionas, Ion)  
22.LOIZOS (Loizos, Luis, Louis)  
 LOUISE (Louise, Louiza, Louisa, Lovisa)  
 PHOKAS (Fokas)  
 ZOGRAFIA (Zografia)  
23.IRIS (Iris, Irida, Irais, Iraida, Rhais)  
 POLIXENI (Polyxena, Polyxene, Polyxeni, Xene, Xeni)  
 RAIS (Rais)  
 XANTHIPOS (Xanthipos, Xanthippos) XANTHIPPI (Xanthippe, Xanthippi)  
24.KOPROS (Kopros, Kopris)  
 MIRSINI (Mirsini, Mersa, Mirso, Amerisouda, Amersouda, Amerssa, Amersa)  
 MIRTO (Mirto)  
 PERSEFONI (Persephoni)  
 PERSIS (Persis, Persi)  
 THEKLA (Thekla)  
25.EFROSINI (Efrosyne, Efrosini, Froso)  
26.(no widely known nameday)  
27.AKYLINI (Akylini, Akilina)  
 EPICHARIS (Epicharis, Epiharis, Epikharia)  
 KALLISTRATOS (Kallistratos)  
 ZINON (2) (Zenon, Zinon)  
28.HARITON (Hariton)  
29.KYRIAKOS (Kyriakos, Kiriakos)  
30.STRATONIKOS (Stratonikos, Stratos, Stratis)  

 (*) = nome com data de comemoração diferente a cada ano


Fonte: Eortologio.gr